Bạn đang ở đây

BẢNG GIÁ XE DONGFENG HOÀNG HUY NHẬP KHẨU

Loại xe
Thông tin về xe
          Hình ảnh

Giá ( Đồng )

Xe đầu kéo cao
375 hp
Xe đầu kéo cao 375Hp Phiên bản mới , cao cấp
- Động cơ Cummins 375HP
- Nội thất Nissan dầu cao 2 tầng giường
- Tải trọng: 39.200 kg, lực kéo: 40 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- Kích thước xe: 7060*2500*3700 mm
- Sản xuất:  2015
- Bình dầu nhôm, mâm nhôm, bầu hơi nhôm- Động cơ Yuchai 375HP
- Nội thất Nissan dầu cao 2 tầng giường
- Tải trọng: 39.200 kg, lực kéo: 40 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- Kích thước xe: 7060*2500*3700 mm
- Sản xuất:   2016
- Bình dầu nhôm, mâm nhôm, bầu hơi nhôm840.000.000

 

 

 

 

930.000.000

Xe đầu kéo thấp
375 hp
- Động cơ Cummins đầu thấp 
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 39.200 kg, lực kéo: 40 Tấn
- Lốp bố thép liền săm: 1200R-22.5
- K/thước: 6790*2500*3030 mm
- Sản xuất: 2015

830.000.000

Xe Ben tự đổ YC180hp
- Động cơ YuChai yc180
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 8 Tấn,
Thùng:10 m3
- Lốp : 1100-20
Kích thước lòng thùng: 
4000*2300*700 mm
- Sản xuất: 2015-2016

SX: 2015

770.000.000

SX : 2016

805.000.000

Xe Ben tự đổ 260hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 14 Tấn
- Thể tích thùng: 17-20m3
- Lốp : 1200-20
- K/t thùng vuông: 5800*2300*1500
Kích thước lòng thùng: 
vát:5400*2300*600

1.200.000.000

Xe Ben tự đổ 375hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 14 Tấn
- Thể tích thùng: 17-20m3
- Lốp : 1200-20
Kích thước lòng thùng: 
vuông: 5800*2300*1500
Kích thước lòng thùng vát
vát:5600*2300*600

1.200.000.000

Xe ben tự đổ 375hp
- Động cơ Cummins 375HP
- Kim phun: Điện tử, Hộp đen
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 18 Tấn
- Thể tích thùng: 26 m3
- Lốp : 1200-20
- K/t thg vuông: 7200*2400*1500

1.370.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
170hp
- Động cơ Cummins Mỹ
- Nội thất Nissan Nhật
- Tải trọng: 9.600 kg
- Tổng tải trọng: 16.000 kg
- Tự trọng: 6.020 kg
- Lốp bố thép: 10.00R-20
- Kích thước lòng thùng: 
: 7510x2360x2150mm
- K/thước tổng thể: 10.120 x 2.500 x 3.650
- Thùng inox - Động cơ Cummins Mỹ B170
- Nội thất Nissan Nhật
- Tải trọng: 8.750 kg
- Tổng tải trọng: 15.120 kg
- Tự trọng: 6.020 kg
- Lốp bố thép: 10.00R-20
- Kích thước lòng thùng: 7510x2360x2150mm
- K/thước tổng thể: 10.120*2.500*3.650
Sản xuất 2016, Có thùng

695.000.000

 

 

 

 

575.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
190hp

 

- Động cơ Cummins Mỹ
- Nội thất Nissan Nhật
- Tải trọng: 9.3 Tấn
- Tổng tải trọng: 16.000 kg
- Tự trọng: 6.445 kg
- Lốp bố thép: 1100R-20
- Kích thước lòng thùng: 
7510x2360x2150 mm
- Hộp số 2 tầng , 8 tiến 2 lùi- Động cơ Cummins Mỹ
- Nội thất Nissan Nhật
- Tải trọng: 9.15 Tấn
- Tổng tải trọng: 15.120 kg
- Tự trọng: 6.445 kg
- Lốp bố thép: 1100R-20
- Kích thước lòng thùng: 7510x2360x2150 mm
- Hộp số 2 tầng , 8 tiến 2 lùi
775.000.000

có thùng

 

 

 

 

725.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
210hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 10.6 Tấn
Tổng tải trọng: 20.800 kg
- Tự trọng: 9.200 kg
- Lốp bố thép: 1200R-20
- K/th: Đầu thấp: 10.020*2500*3650

680.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
230hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 10.8 Tấn
- Tự trọng : 9.300 kg
- Tổng tải trọng : 21.000 kg
- Lốp bố thép: 1200R-20
- K/th: Đầu cao: 10.020*2500*3650
- K/th: Đầu thấp: 10.020*2500*3650

690.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis C260hp

 

 

- Động cơ Cummins, 4 kỳ,tăng áp
- Nội thất Nissan, máy lạnh , radio, kính điện
- Tải trọng: 13.300 kg
- Lốp bố thép: 1100R-20
- K/th bao: 11570*2500*3650 mm
- Kích thướt thùng: 9.280 x 2.350 x 2.150 mm
- Sản xuất: 2016

980.000.000

có thùng

1.020.000.000

có thùng

Xe ô tô tải Cabin Chassi
315hp
- Động cơ Cummins, 4 kỳ,tăng áp
- Nội thất Nissan,máy lạnh , radio, kính điện
- Tải trọng cho phép: 17.850 kg
- Lốp : 1100R- 20
Kích thước bao :11.740*2500*3650
Kích thước lòng thùng: 
9.480x2360x2150/875 mm
- Năm SX : 2015 - 2016

Sản xuất 2015

1.090.000.000

có thùng

Sản xuất 2016

1.130.000.000

có thùng

Xe ô tô tải Cabin Chassi
315hp

 

- Động cơ Cummins Máy 315, (10x4) 5 chân
- Nội thất Nissan, máy lạnh, radio, kính điện
- Tải trọng cho phép: 21.450 kg
- Tự trọng bản thân: 12.400 kg
- Tổng tải trọng: 34.000 kg
- Lốp : 1100R- 20
Kích thước bao :11.740*2500*3650
- Năm SX : 2016

Sản xuất 2015

1.230.000.000

Sản xuất 2016

1.270.000.000

có thùng

Xe  xitec  chở dầu  260hp
- Động cơ Cummins 260HP
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 12 Tấn
- Lốp : 1200R- 20
Kích thước bao 
11740*2500*4000
- Bồn 5 ngăn, bơm Mỹ
- Đồng hồ đo dầu

1.320.000.000

Xe  xitec
chở dầu L315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 21 khối
- Lốp : 1200R- 20
Kích thước bao 
12200*2500*4000
- Bồn 5 ngăn, bơm Mỹ
- Đồng hồ đo dầu

1.550.000.000

Xe  chở Ximăng
L315hp
- Động cơ Cummins L315HP
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 21 khối
- Lốp : 1200R- 20
- K/th bao: 12.200*2500*4000
- Bơm Đức, Sx: 2014- 2015

1.580.000.000

Xe  trộn bê tông
315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 15 Tấn
- Lốp : 1100R- 20
- Kích thước bao 
11700*2500*3900
- Sx: 2015

1.340.000.000

Bảng giá xe dongfeng hoàng huy nhập khẩu hồ bắc gồm :

Xe dongfeng B170, 2 chân, (4x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 8.750 kg

Xe dongfeng B170, 2 chân, (4x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 9.350 kg

Xe dongfeng B170, 2 chân, (4x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 9.600 kg

Xe dongfeng B190, 2 chân, (4x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 9.300 kg

Xe dongfeng B210, 3 chân, (6x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia gia thông 10.600 kg

Xe dongfeng C230, 3 chân, (6x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 10.800 kg

Xe dongfeng C260, 3 chân, (6x4), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 13.300 kg

Xe dongfeng L315, 4 chân (8x4) tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 17.950 kg

Xe dongfeng L315, 5 Chân (10x4) tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 21.450 kg

Dongfeng đầu kéo C260 - 1 cầu 1 dí, đầu thấp, (4x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 28.800 kg

Dongfeng đầu kéo L340 - 2 dí 1cầu, đầu cao, (6x2), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 34.000 kg

Dongfeng đầu kéo L375 - 2 Cầu, đầu cao, (6x4), tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 39.200 kg

Dongfeng đầu kéo L375 - 2 Cầu, đầu cao, (6x4), Mẫu mới tải trọng cho phép lưu hành tham gia giao thông 39.200 kg

BẢNG GIÁ XE DONGFENG HOÀNG HUY NHẬP KHẨU

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0909.423.459 - 0982.302.665 - 0968.0968.00

Website:  muabanxedaukeo.comxedongfeng.com.vn - chobanxetai.com - kamaz-vietnam.com

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Ban Cung